Unidirectional Security Gateways

שערי אבטחה חד-כיווניים - Unidirectional Security Gateways

שערי האבטחה החד-כיווניים של חברת Waterfall Security Solutions מאפשרים אינטגרציה בטוחה למערכות  IT/OT, בקרה מותאמת וניטור רשתות תעשייתיות בזמן אמת. השערים מחליפים את חומות האש (Firewalls) ברשתות תעשייתיות, ומספקים הגנה מוחלטת על מערכות בקרה ורשתות  OT  מפני התקפות שמקורן ברשתות חיצוניות. Unidirectional Security Gateways מאפשרים ניטור ספקים, שירותי ענן לתעשייה ונראות הליכי התפעול עבור ארגונים ולקוחות באמצעות שכפול שרתים, חיקוי מתקנים תעשייתיים ותרגום נתונים תעשייתיים לפורמטים בענן. כתוצאה מכך, טכנולוגיית ה- Unidirectional Security Gateways מייצגת תחליף plug-and-play עבור חומות אש בסביבות תעשייתיות, ללא פגיעויות ובעיות תחזוקה המלוות תמיד את פריסת חומת האש.

Unidirectional Security Gateways מספקים הגנה היקפית. הפתרון מכיל רכיבי חומרה ותוכנה כאחד. רכיבי החומרה כוללים מודול TX, המכיל משדר/לייזר אופטי, ומודול RX, המכיל מקלט אופטי, אך ללא לייזר. רכיבי החומרה – משדר, כבל סיב אופטי ומקלט, יחד עם רכיבי התוכנה – מחברי תוכנה ליישומים תעשייתיים – מבטיחים העברה חד-כיוונית ושכפול נתוני השרת מרשת OT לרשת חיצונית. אולם הם מונעים מכל סוג של וירוס, התקפת DOS, טעות אנוש או כל התקפת סייבר – מלחדור בחזרה לרשת המוגנת.