Waterfall For IDS

מערכת לאיתור חדירות - Waterfall for IDS

מערכת לאיתור חדירות (IDS) של חברת Waterfall מאפשרות ניטור בטוח של רשתות ה-OT. בזכות המערכת לאיתור חדירות של Waterfall, ארגונים תעשייתיים יכולים לארח בבטחה חיישני OT על גבי רשתות IT, בהן החיישנים מנוהלים ומתעדכנים בקלות על ידי אנליסטים היושבים ב-SOC (מרכז לניטור פעולות אבטחת מידע) המרכזי, ללא סיכון לפעילות הפיזית של המתקן.

Waterfall for IDS מהווה מחסום פיזי, המגובה על ידי חומרה שמונעת ממתקפות מרוחקות, תוכנות זדוניות, התקפות DOS, תוכנות כופר וטעויות אנושיות שמקורן ברשתות ה-IT, מלפגוע בפעילות הפיזית של הארגון, ומאפשרת תפעול הדדי רציף בין פלטפורמות אחרות למערכות לאיתור חדירות.

יתרונות:

  • 100% הגנה מפני מתקפות סייבר מרוחקות
  • ביטחון מלא באיתור חדירות
  • ניהול פשוט לחיישני IDS
  • אינטגרציה קלה עם המרכז לניטור פעולות אבטחת מידע
  • ללא קבצי Hosts ICS חדשים