Unidirectional CloudConnect

קישוּרִיוּת חד-כיוונית לענן - CloudConnect

כיצד ליהנות מהיתרונות של ה-IIoT מבלי לחשוש מסיכונים למתקפת סייבר?

האינטרנט התעשייתי של הדברים (IIoT) מבטיח שיפורים מהפכניים ביעילותם של תהליכים תעשייתיים, פלטפורמות ייצור, מערכות תחבורה וחברות של תשתיות לאומיות (חשמל, מים וגז). עם זאת, יתרונות אלה מחייבים פריסה מאסיבית של התקנים  מחוברים לרשת, האוספים ומעבירים נתונים, ובכך מגדילים באופן דרמטי את גודל השטח החשוף למתקפות סייבר ופותחים ערוצים המאפשרים לתוקפים לחדור לרשתות תעשייתיות.

התשובה לכל צרכי אבטחת האינטרנט ב-IIoT היא ה-CloudConnect קישוּרִיוּת חד-כיוונית לענן. ה- CloudConnect משמש כשער IoT תעשייתי, האוסף נתונים ממקורות תעשייתיים כמו היסטוריית נתונים, מערכות בקרה תעשייתיות, שרתי OPC  ומתקנים תעשייתיים, ואז ממיר את הנתונים לפורמט אחיד וידידותי לענן, כגון Azure IoT ו-SOAP Web Services, GE WebSockets.

לאחר מכן ה-CloudConnect מעביר בצורה מאובטחת את הנתונים המאוחדים החוצה מהאתר אל תוך הענן התעשייתי. טכנולוגיית השערים החד-כיוונית המוטמעת ב-CloudConnect מבטיחה קישוּרִיוּת רציפה עם המערכות התעשייתיות והענן כאחד, תוך כדי שהיא מספקת הגנה מוחלטת מפני איומים מבוססי ענן.

טכנולוגיית הקישוּרִיוּת החד-כיוונית לענן של חברת Waterfall מספקת את רמת האבטחה הגבוהה ביותר לאבטחת סייבר ב-IIoT, ומאפשרת זרימת נתונים מרשתות תעשייתיות ישירות לפתרונות ענן מבוססי אינטרנט ואחרים, תוך מניעת חדירה של מתקפות מרוחקות המנסות לפגוע ברשתות תעשייתיות קריטיות.