Waterfall BlackBox

הקופסה השחורה של ווטרפול - Waterfall BlackBox

בדיוק כפי שקופסה שחורה במטוס שורדת התרסקות, כך ה-BlackBox של Waterfall שורדת מתקפת סייבר ושומרת על כל קבצי הלוגים בטוחים וללא כל פגיעה.

ה-BlackBox של Waterfall הינה מוצר חומרה ייחודי מוגן פטנטים, הממנף את הטכנולוגיה החד-כיוונית מובילת השוק של Waterfall לטובת איסוף, אחסון והעברת מידע, קבצי לוג ונתונים אחרים למאגר אחסון נתונים הממוקם בבטחה “מאחורי” שער חד-כיווני. כל הנתונים שנשלחים למאגר הנתונים מאוחסנים פיזית מחוץ לרשת המנוטרת, כשהם אינם נגישים ולא ניתן לעשות בהם שימוש.

כחלק מפתרון התגובה לאירועי סייבר, קיימת בתוך ה-BlackBox של Waterfall מערכת תיעוד וניתוח מהירה ומתקדמת, בעלת קיבולת גבוהה, בה ניתן להשתמש כדי לאתר את מסלולי התוקפים, ניסיונות לביצוע שינויים במערכות, רשומות שעברו מניפולציה ומצבים בהם ההתחברות והרישום למערכת אינם תקינים. בעת הצורך ניתן לאחזר את המידע ולבדוק את הנתונים בצורה מאובטחת על ידי גישה פיזית להתקן ה-BlackBox דרך פורט גישה מאובטחת לנתונים (Secure Data Access Port). חומרת לוח הפנים של ה-BlackBox של Waterfall חוסמת פיזית את פתח הגישה המאובטחת לנתונים כאשר הפורט אינו בשימוש.