Waterfall – עתיד הגנת הסייבר למפעלי חומרים מסוכנים

Waterfall – עתיד הגנת הסייבר למפעלי חומרים מסוכנים

"חברת Waterfall Security Solutions מגנה על תשתיות קריטיות מפני מתקפות סייבר כבר למעלה מעשור. כעת, הטכנולוגיה הישראלית הייחודית שפיתחה עומדת בדרישות הרגולציה החדשה שהוציא המשרד לאיכות הסביבה – להגנת סייבר על מפעלים המטפלים בחומרים מסוכנים" – מתוך מאמר דעה של ליאור פרנקל, מנכ"ל Waterfall, אשר פורסם באתר אקסטרא של הארץ, במאי 2020